MX-39A/TIQ-2 turntable van het Amerikaanse leger (GERESERVEERD!)

Vraagprijs: € 125 9 feb 2024, 13:20 Sebastiaan van Nieuwenhuizen
MX-39A/TIQ-2 turntable, gebruikt en meegenomen door het Signal Corps van het Amerikaanse leger. Fabrikant van dit materiaal was de Utility Electronic Products Corporation in Newark, New Jersey. Dit werk werd ook uitbesteed aan de Cardwell Manufacturing Company “The Allen D” in Brooklyn, New York. Utility Products maakte ook walkie-talkies en zogeheten “Jeep-Systems” – complete communicatiesystemen die men in de jeep kon inbouwen. De platenspeler maakte in principe ook deel uit van een communicatiesysteem, zoals de afbeelding uit de handleiding (helaas niet meer bij het object aanwezig) laat zien. Men noemde dit een “Public Adress Set”. Soms kom je deze opstellingen nog wel eens in complete toestand tegen, . Ze konden worden gebruikt op een vliegveld of in het veld, als er een hooggeplaatst persoon “in the field” een toespraak kwam houden. Zoals op de afbeelding te zien is hoorde er ook andere delen (zoals luidsprekers) bij. Al deze apparatuur wordt genoemd in de op internet vindbare handleiding (netjes op het plaatje op de platenspeler vermeld): TM112586 uit 1955, waarbij TM stond voor Technical Manual.

Deze apparatuur (waaronder dus ook de platenspeler) werd vanaf 1944 geproduceerd en door het Amerikaanse leger meegenomen. Wegens de schaarste na de oorlog werd veel van deze apparatuur ook civiel of binnen onze eigen defensie gebruikt. De platenspeler werd (voor zover kon worden nagegaan) tot ongeveer 1964 geproduceerd. In de TM11-2586 staat overigens netjes het doel van de hele set aangegeven (vrij vertaald): Iemand kan met een microfoonset via de luidspreker een menigte toespreken. Maar men kon er ook, ter entertainment van de troepen te velde plaatjes mee draaien – wat niet genoemd werd in de handleiding…