Keep them Rolling Militariabeurs op zondag 28 februari 2021 gaat niet door!

28 februari 2021 Henri Ponsteen
AANKONDIGING

Het Bestuur van Keep Them Rolling en de organisatie van de

Militaria Beurs hebben besloten om de KTR Militaria beurs

welke gepland stond op 28 februari 2021 in de

Evenementenhal in Gorinchem te annuleren.

Vanwege de nog steeds heersende Corona pandemie zijn wij

van mening dat het niet verantwoord is deze door te laten gaan.

Uiteraard betreuren wij het zeer dat wij deze beslissing hebben

moeten nemen maar iedereen zal begrijpen dat gezondheid

voorop staat.

Hopelijk gaat de beurs welke gepland staat in September dit

jaar wel door en treffen we ons dan!

Blijf veilig en gezond!