26 oktober - Open dag Mobilisatie Complex Elst (utrecht)

26 oktober 2019 max
De provincie Utrecht heeft 2019 uitgeroepen tot themajaar koude oorlog. Jarenlang was Europa in de greep van een oorlog de nooit uitbrak. De Koude Oorlog. De bevolking werd actief betrokken. Overheidscampagnes bereidden de bevolking voor en er werden actief vrijwilligers ingezet die bijvoorbeeld hielpen om het luchtruim in de gaten te houden of als blokhoofd in hun wijk paraat stonden om bewoners naar een veilig onderkomen te helpen bij een aanval. Ook is er tijdens de Koude Oorlog periode van alles gebouwd voor het geval de ‘Russen zouden komen’. Waaronder zo'n 100 mobilisatiecomplexen door heel Nederland.

In Elst is nog een vrijwel intact moblilisatiecomplex. Dergelijke complexen waren van levensbelang om de eventuele strijd langer voort te kunnen zetten. Maar hoe zag zo’n complex er nu daadwerkelijk uit? Wat voerde men daar uit? (Her)Beleef dit op de open dag van 26 oktober aanstaande.

Gedurende deze dag zullen vrijwilligers van de vereniging Dienstplicht Koude Oorlog een aantal loodsen inrichten zoals het vroeger was. Elk heel uur zal er een rondleiding worden gegeven over hoe het er op dergelijke complexen aan toe ging.

U bent van harte welkom op 26 oktober 2019 op voormalige mobilisatiecomplex Zwijnsbergen te Elst (utr.)

Adres: Zwijnsbergen 12, 3921DX Elst