ELTSE SNEIN WAT BY D'EIN!

5 mei 2019 Meindert HoekstraPlaats : 9264 TP Earnewâld (Fryslan)

Datum : 5 mei 2019

Tijd : 's middags nog nader te bepalen

Evenement: Eltse snein wat by d'ein! (Elke zondag een activiteit)

Eltse snein wat by d'ein is een zondagmiddagactiviteit in Earnewâld, dit wordt gehouden in de maanden mei tot en met september. Het betreft een breed scala aan activiteiten en was de afgelopen twee jaar een groot succes.

Omdat 5 mei nu op een zondag valt, hebben wij het idee om deze te wijden aan de bevrijding.

Zoals misschien wel bekend, is vorig jaar de neergestorte Lancaster in de Alde Feanen opgegraven en is er een tentoonstelling bij het bezoekerscentrum van het Fryske Gea over de Lancaster. Ook is er een monument gemaakt

op de plaats van de opgraving.

Ons idee is om in samenwerking met het bezoekerscentrum excursies naar het monument per boot te maken. Omdat het bezoekerscentrum op buitenplaats It Wiid ligt, leek het ons een leuk idee om de mensen van het dorp naar het bezoekerscentrum te vervoeren met legervoertuigen. Of dat er legervoertuigen in het dorp staan opgesteld, zodat daar alvast wat reuring is. Daar is dan iemand die bij de legervoertuigen uitleg geeft en Jan Bergsma vertelt verhalen over de Lancaster, waar hij dan ook een boek over heeft geschreven.

Wij weten dat het 5 mei is en dat er veel wordt georganiseerd, maar misschien zijn er ook wel mensen onder de voertuigbezitters die het iets rustiger aan willen doen en dan is Earnewâld de uitgesproken plaats.

Dus: HEEFT U EEN LEGERVOERTUIG UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG EN DOET U NIET MEE AAN DE EEN OF ANDERE ACTIVITEIT/TOERTOCHT,

KOM ONS DAN HELPEN OP 5 MEI IN EERNEWOUDE!

VOOR AANMELDING EN VERDERE AFSPRAKEN, BEL ONDERSTAAND TEL.NUMMER!

Contact: Wiep de Boer-Sienema, telefoon 0615191655

Met vriendelijke groet, Team Eltse snein wat by d'ein!