Remember September

16 september 2018 Club Wheels
Museum Bevrijdende Vleugels organiseert jaarlijks het evenement rond 'Remember September' (Airborne landingen op 17 september 1944) een evenement op zondag 16 september 2018 van 10:00 - 17:00 uur, zullen extra binnen – en buiten activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd op het museumterrein van Bevrijdende Vleugels te Best aan de Sonseweg.

Museum Bevrijdende Vleugels organiseert jaarlijks het evenement rond 'Remember September' (Airborne landingen op 17 september 1944) een evenement op zondag 16 september 2018 van 10:00 - 17:00 uur, zullen extra binnen – en buiten activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd op het museumterrein van Bevrijdende Vleugels te Best aan de Sonseweg.

Er is in samenwerking met Museum Bevrijdende Vleugels een veelzijdig programma opgesteld op het museumterrein met o.a.:

- Het museum is het gehele weekend geopend;

- Er is een Static Show voor militaire voertuigen;

- Het publiek kan meerijden met militaire voertuigen van Wheels leden over een aangelegde baan op het museumterrein;

- Battlefieldtours; (vooraf te boeken)

- Re-enactmentgroepen zullen een opstelling maken en

het publiek meenemen in de tijd ’40-’45;

- Deelnemers kunnen een uitstalling maken op de

ruilbeurs;

- Deelname miniatuur tanks;

- Muziek in stijl van WOII;

- De tanks van Museum Bevrijdende Vleugels maken

van tijd tot tijd een rit over het museumterrein.

English:

Museum Wings of Liberation annually organizes the event around 'Remember September' (Airborne landings on 17 September 1944) an event on Sunday 16 September 2018 from 10:00 - 17:00, extra indoor and outdoor activities for young and old will be organized on the museum site of Wings of Liberation at Best on the Sonseweg.

In collaboration with the Museum Wings of Liberation, a versatile program has been set up on the museum site with, among other things:

- The museum is open all weekend;

- There is a Static Show for military vehicles;

- The public can ride along with military vehicles from Wheels members on a landscaped track on the museum grounds;

- Battlefield tours; (book in advance)

- Re-enactment groups will make an appearance to take the public with them in the time '40 -'45;

- Participants can make a display on the small marketplace;

- participation in miniature tanks;

- Music in style of WWII;

- The tanks of Museum Wings of Liberation will make a ride

from time to time on the museum site.